lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1217 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 15 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
SNORKEL
AB46JRT
AB46JRT-01010123
V1505-T-7Y3674
รถกระเช้า สูง45ฟุต (13.7เมตร)

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 228
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ 13.7 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1284
  LOT #1284
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1283
  LOT #1283
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1282
  LOT #1282
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1281
  LOT #1281
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1280
  LOT #1280
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1279
  LOT #1279
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1278
  LOT #1278
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1276
  LOT #1276
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1275
  LOT #1275
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1274
  LOT #1274
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1273
  LOT #1273
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1271
  LOT #1271
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1270
  LOT #1270
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1269
  LOT #1269
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1268
  LOT #1268
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1267
  LOT #1267
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1266
  LOT #1266
  รถกระเช้า
  FORCE
 • 1265
  LOT #1265
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1264
  LOT #1264
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1261
  LOT #1261
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1260
  LOT #1260
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1259
  LOT #1259
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1258
  LOT #1258
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1256
  LOT #1256
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1255
  LOT #1255
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1254
  LOT #1254
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1252
  LOT #1252
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1250
  LOT #1250
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1249
  LOT #1249
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1246
  LOT #1246
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 1245
  LOT #1245
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 1244
  LOT #1244
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 1242
  LOT #1242
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1241
  LOT #1241
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1240
  LOT #1240
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1239
  LOT #1239
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1237
  LOT #1237
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1236
  LOT #1236
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1235
  LOT #1235
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1229
  LOT #1229
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 0419
  LOT #0419
  รถกระเช้า
  KINGS
 • 1214
  LOT #1214
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1215
  LOT #1215
  รถกระเช้า
  NIFTY
 • 1216
  LOT #1216
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1218
  LOT #1218
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1219
  LOT #1219
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1220
  LOT #1220
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1221
  LOT #1221
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1222
  LOT #1222
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1223
  LOT #1223
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1224
  LOT #1224
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1225
  LOT #1225
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1226
  LOT #1226
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1227
  LOT #1227
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1228
  LOT #1228
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1230
  LOT #1230
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1231
  LOT #1231
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1232
  LOT #1232
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1233
  LOT #1233
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1234
  LOT #1234
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1238
  LOT #1238
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1243
  LOT #1243
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1247
  LOT #1247
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1248
  LOT #1248
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1251
  LOT #1251
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1253
  LOT #1253
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1257
  LOT #1257
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1262
  LOT #1262
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1263
  LOT #1263
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1272
  LOT #1272
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1277
  LOT #1277
  รถกระเช้า
  NO BRAND