lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0377 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 15 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครนติดหลังรถบรรทุก
TADANO
TM-30Z-1-02
196322
เครนติดหลังรถบรรทุก 3ตัน 3ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 64
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0366
  LOT #0366
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • 0367
  LOT #0367
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NON
 • 0368
  LOT #0368
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NON
 • 0369
  LOT #0369
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KATO
 • 0370
  LOT #0370
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0371
  LOT #0371
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0372
  LOT #0372
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0373
  LOT #0373
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0374
  LOT #0374
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0375
  LOT #0375
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0376
  LOT #0376
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0378
  LOT #0378
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0379
  LOT #0379
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0380
  LOT #0380
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0381
  LOT #0381
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0382
  LOT #0382
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0383
  LOT #0383
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0384
  LOT #0384
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0385
  LOT #0385
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0386
  LOT #0386
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0387
  LOT #0387
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0388
  LOT #0388
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO