lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0399 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 13 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครนติดหลังรถบรรทุก
TADANO
TM-Z303
EA9701
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก ไม่มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 165
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0386
  LOT #0386
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MARCHESI
 • 0387
  LOT #0387
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0388
  LOT #0388
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0389
  LOT #0389
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0390
  LOT #0390
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0391
  LOT #0391
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0392
  LOT #0392
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0393
  LOT #0393
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0394
  LOT #0394
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0395
  LOT #0395
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SAKAI
 • 0396
  LOT #0396
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0397
  LOT #0397
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0398
  LOT #0398
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0400
  LOT #0400
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0401
  LOT #0401
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0402
  LOT #0402
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0403
  LOT #0403
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0404
  LOT #0404
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0405
  LOT #0405
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0406
  LOT #0406
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0407
  LOT #0407
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0408
  LOT #0408
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0409
  LOT #0409
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0410
  LOT #0410
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0411
  LOT #0411
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0412
  LOT #0412
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0413
  LOT #0413
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SAKAI
 • 0414
  LOT #0414
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0415
  LOT #0415
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  EFFER
 • 0416
  LOT #0416
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  COPMA
 • 0417
  LOT #0417
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0418
  LOT #0418
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA