#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421387
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1112
  LOT #1112
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1113
  LOT #1113
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1114
  LOT #1114
  แม่เหล็ก
  MITSUBISHI
 • 1115
  LOT #1115
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1116
  LOT #1116
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1117
  LOT #1117
  แม่เหล็ก
  SHINKO
 • 1118
  LOT #1118
  แม่เหล็ก
  SUMITOMO