lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0287 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 15 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
หัวเก๋ง
ISUZU
CYJ51W4
CYJ51W4-7000294
หัวเก๋ง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 132
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 80,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 280,000
VAT 7 % 19,600
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 299,600
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 310,300
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0248
  LOT #0248
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0249
  LOT #0249
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0250
  LOT #0250
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0251
  LOT #0251
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0252
  LOT #0252
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0253
  LOT #0253
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0254
  LOT #0254
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0255
  LOT #0255
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0256
  LOT #0256
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0257
  LOT #0257
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0258
  LOT #0258
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0259
  LOT #0259
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0260
  LOT #0260
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0261
  LOT #0261
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0262
  LOT #0262
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0263
  LOT #0263
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0264
  LOT #0264
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0265
  LOT #0265
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0266
  LOT #0266
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0267
  LOT #0267
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0268
  LOT #0268
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0269
  LOT #0269
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0270
  LOT #0270
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0271
  LOT #0271
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0272
  LOT #0272
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0273
  LOT #0273
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0274
  LOT #0274
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0275
  LOT #0275
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0276
  LOT #0276
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0277
  LOT #0277
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0278
  LOT #0278
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0279
  LOT #0279
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0280
  LOT #0280
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0281
  LOT #0281
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0282
  LOT #0282
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0283
  LOT #0283
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0284
  LOT #0284
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0285
  LOT #0285
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0286
  LOT #0286
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0288
  LOT #0288
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0289
  LOT #0289
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0290
  LOT #0290
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0291
  LOT #0291
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0292
  LOT #0292
  หัวเก๋ง
  MERCEDES BENZ