lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0494 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 10 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
MEIHO
MSL-2L
41017-00023
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่อง DEISEL 1สูบ โคมไฟ 1ดวง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 49
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 20% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 40,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 240,000
VAT 7 % 16,800
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 256,800
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 267,500
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0493
  LOT #0493
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  MEIHO
 • 0495
  LOT #0495
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  MEIHO
 • 0497
  LOT #0497
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  YANMAR
 • 0496
  LOT #0496
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  NO BRAND
 • 0498
  LOT #0498
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  YANMAR