lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0136 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / เครื่องยนต์

ยี่ห้อ : HINO

รุ่น : E13C

S/NO : ***

E/NO : E13C-TG-10624

C/NO :

เครื่องยนต์

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 113
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0097
  LOT #F0097
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • F0135
  LOT #F0135
  เครื่องยนต์
  PERKINS
 • F0152
  LOT #F0152
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0157
  LOT #F0157
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0158
  LOT #F0158
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0168
  LOT #F0168
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0169
  LOT #F0169
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0090
  LOT #F0090
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0098
  LOT #F0098
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0099
  LOT #F0099
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0100
  LOT #F0100
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0101
  LOT #F0101
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0102
  LOT #F0102
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0103
  LOT #F0103
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0104
  LOT #F0104
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0105
  LOT #F0105
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • F0106
  LOT #F0106
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0107
  LOT #F0107
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0108
  LOT #F0108
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0109
  LOT #F0109
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0110
  LOT #F0110
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0111
  LOT #F0111
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0112
  LOT #F0112
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0113
  LOT #F0113
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0114
  LOT #F0114
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0115
  LOT #F0115
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0116
  LOT #F0116
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0117
  LOT #F0117
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0118
  LOT #F0118
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0119
  LOT #F0119
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0120
  LOT #F0120
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0121
  LOT #F0121
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0122
  LOT #F0122
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0123
  LOT #F0123
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0124
  LOT #F0124
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0125
  LOT #F0125
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0126
  LOT #F0126
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0127
  LOT #F0127
  เครื่องยนต์
  TARO
 • F0128
  LOT #F0128
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • F0129
  LOT #F0129
  เครื่องยนต์
  TARO
 • F0130
  LOT #F0130
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • F0131
  LOT #F0131
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • F0132
  LOT #F0132
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0133
  LOT #F0133
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0134
  LOT #F0134
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0137
  LOT #F0137
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0138
  LOT #F0138
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0139
  LOT #F0139
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0140
  LOT #F0140
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0141
  LOT #F0141
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0142
  LOT #F0142
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0143
  LOT #F0143
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0144
  LOT #F0144
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0145
  LOT #F0145
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0146
  LOT #F0146
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0147
  LOT #F0147
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0148
  LOT #F0148
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0149
  LOT #F0149
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0150
  LOT #F0150
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0151
  LOT #F0151
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0153
  LOT #F0153
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0154
  LOT #F0154
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0155
  LOT #F0155
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0156
  LOT #F0156
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0159
  LOT #F0159
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0160
  LOT #F0160
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0161
  LOT #F0161
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0162
  LOT #F0162
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0163
  LOT #F0163
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0164
  LOT #F0164
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0165
  LOT #F0165
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0166
  LOT #F0166
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0167
  LOT #F0167
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0170
  LOT #F0170
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0171
  LOT #F0171
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0172
  LOT #F0172
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0173
  LOT #F0173
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0174
  LOT #F0174
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0175
  LOT #F0175
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0176
  LOT #F0176
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0177
  LOT #F0177
  เครื่องยนต์
  NISSAN