lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0158A ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 20 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครื่องยนต์
ISUZU
4HJ1
***
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมเกียร์

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 62


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0066
  LOT #0066
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0067
  LOT #0067
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0068
  LOT #0068
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0069
  LOT #0069
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0070
  LOT #0070
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0071
  LOT #0071
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0072
  LOT #0072
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0073
  LOT #0073
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0074
  LOT #0074
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0075
  LOT #0075
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0076
  LOT #0076
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0077
  LOT #0077
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0078
  LOT #0078
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0079
  LOT #0079
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0080
  LOT #0080
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0081
  LOT #0081
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0082
  LOT #0082
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0083
  LOT #0083
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0084
  LOT #0084
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0085
  LOT #0085
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0086
  LOT #0086
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0087
  LOT #0087
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0088
  LOT #0088
  เครื่องยนต์
  PERKINS
 • 0089
  LOT #0089
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0090
  LOT #0090
  เครื่องยนต์
  JMC
 • 0091
  LOT #0091
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0092
  LOT #0092
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0093
  LOT #0093
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0094
  LOT #0094
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0095
  LOT #0095
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0096
  LOT #0096
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0097
  LOT #0097
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0098
  LOT #0098
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0099
  LOT #0099
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0100
  LOT #0100
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0101
  LOT #0101
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0102
  LOT #0102
  เครื่องยนต์
  FOTON
 • 0102A
  LOT #0102A
  เครื่องยนต์
  CHEVROLET
 • 0103
  LOT #0103
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0104
  LOT #0104
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0105
  LOT #0105
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0106
  LOT #0106
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0119
  LOT #0119
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0120
  LOT #0120
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0121
  LOT #0121
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0122
  LOT #0122
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0123
  LOT #0123
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0124
  LOT #0124
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0125
  LOT #0125
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0126
  LOT #0126
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0127
  LOT #0127
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0128
  LOT #0128
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0129
  LOT #0129
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0130
  LOT #0130
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0131
  LOT #0131
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0132
  LOT #0132
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0133
  LOT #0133
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0134
  LOT #0134
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0135
  LOT #0135
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0136
  LOT #0136
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0137
  LOT #0137
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0138
  LOT #0138
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0139
  LOT #0139
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0140
  LOT #0140
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0141
  LOT #0141
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0142
  LOT #0142
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0143
  LOT #0143
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0144
  LOT #0144
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0145
  LOT #0145
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0146
  LOT #0146
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0147
  LOT #0147
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0148
  LOT #0148
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0149
  LOT #0149
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0150
  LOT #0150
  เครื่องยนต์
  VOLVO
 • 0151
  LOT #0151
  เครื่องยนต์
  VOLVO
 • 0152
  LOT #0152
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0153
  LOT #0153
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0154
  LOT #0154
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0155
  LOT #0155
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0156
  LOT #0156
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0157
  LOT #0157
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0158
  LOT #0158
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0158B
  LOT #0158B
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0158C
  LOT #0158C
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0158D
  LOT #0158D
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0158E
  LOT #0158E
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0158F
  LOT #0158F
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0158G
  LOT #0158G
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0158H
  LOT #0158H
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0158J
  LOT #0158J
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0159
  LOT #0159
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0160
  LOT #0160
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0161
  LOT #0161
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0162
  LOT #0162
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0162A
  LOT #0162A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0162B
  LOT #0162B
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0163
  LOT #0163
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0164
  LOT #0164
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0165
  LOT #0165
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0166
  LOT #0166
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0167
  LOT #0167
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0168
  LOT #0168
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0169
  LOT #0169
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0170
  LOT #0170
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0171
  LOT #0171
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0172
  LOT #0172
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0173
  LOT #0173
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0174
  LOT #0174
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0175
  LOT #0175
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0176
  LOT #0176
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0177
  LOT #0177
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0178
  LOT #0178
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0178A
  LOT #0178A
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0178B
  LOT #0178B
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0178C
  LOT #0178C
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0179
  LOT #0179
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0180
  LOT #0180
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • 0181
  LOT #0181
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0182
  LOT #0182
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0183
  LOT #0183
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0183A
  LOT #0183A
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0183B
  LOT #0183B
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0184
  LOT #0184
  เครื่องยนต์
  SCANIA
 • 0184A
  LOT #0184A
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0184B
  LOT #0184B
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0184C
  LOT #0184C
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0185
  LOT #0185
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0186
  LOT #0186
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0186A
  LOT #0186A
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0187
  LOT #0187
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0188
  LOT #0188
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0189
  LOT #0189
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0190
  LOT #0190
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0190A
  LOT #0190A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0190B
  LOT #0190B
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0190C
  LOT #0190C
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0190D
  LOT #0190D
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0191
  LOT #0191
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0192
  LOT #0192
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0193
  LOT #0193
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0194
  LOT #0194
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0195
  LOT #0195
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0196
  LOT #0196
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0197
  LOT #0197
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0198
  LOT #0198
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0198A
  LOT #0198A
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0199
  LOT #0199
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0200
  LOT #0200
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0201
  LOT #0201
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0202
  LOT #0202
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0203
  LOT #0203
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0203A
  LOT #0203A
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0204
  LOT #0204
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0205
  LOT #0205
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0206
  LOT #0206
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0207
  LOT #0207
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0208
  LOT #0208
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0209
  LOT #0209
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0210
  LOT #0210
  เครื่องยนต์
  NISSAN