lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0196 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 15 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครื่องยนต์
HINO
JO8C
***
เครื่องยนต์ 6 สูบ พร้อมเกียร์

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 259
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0167
  LOT #0167
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0170
  LOT #0170
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0224
  LOT #0224
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0202
  LOT #0202
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0208
  LOT #0208
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0209
  LOT #0209
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0210
  LOT #0210
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0221
  LOT #0221
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0225
  LOT #0225
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0226
  LOT #0226
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0198
  LOT #0198
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0233
  LOT #0233
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0238
  LOT #0238
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0138
  LOT #0138
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0139
  LOT #0139
  เครื่องยนต์
  NO BRAND
 • 0140
  LOT #0140
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0141
  LOT #0141
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0142
  LOT #0142
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0143
  LOT #0143
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0144
  LOT #0144
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0145
  LOT #0145
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0146
  LOT #0146
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0147
  LOT #0147
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0148
  LOT #0148
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0149
  LOT #0149
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0150
  LOT #0150
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0151
  LOT #0151
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0152
  LOT #0152
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0153
  LOT #0153
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0154
  LOT #0154
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0155
  LOT #0155
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0156
  LOT #0156
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • 0157
  LOT #0157
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0158
  LOT #0158
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0159
  LOT #0159
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0160
  LOT #0160
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0161
  LOT #0161
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0162
  LOT #0162
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0163
  LOT #0163
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0164
  LOT #0164
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0165
  LOT #0165
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0166
  LOT #0166
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0168
  LOT #0168
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0169
  LOT #0169
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0171
  LOT #0171
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0172
  LOT #0172
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0173
  LOT #0173
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0174
  LOT #0174
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0175
  LOT #0175
  เครื่องยนต์
  MERCEDES BENZ
 • 0176
  LOT #0176
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0177
  LOT #0177
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0178
  LOT #0178
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0179
  LOT #0179
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0180
  LOT #0180
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0181
  LOT #0181
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0182
  LOT #0182
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0183
  LOT #0183
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0184
  LOT #0184
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0185
  LOT #0185
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0186
  LOT #0186
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0187
  LOT #0187
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0188
  LOT #0188
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0189
  LOT #0189
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0190
  LOT #0190
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0191
  LOT #0191
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0192
  LOT #0192
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0193
  LOT #0193
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0194
  LOT #0194
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0195
  LOT #0195
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0197
  LOT #0197
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0199
  LOT #0199
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0200
  LOT #0200
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0201
  LOT #0201
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0203
  LOT #0203
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0204
  LOT #0204
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0205
  LOT #0205
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0206
  LOT #0206
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0207
  LOT #0207
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0211
  LOT #0211
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0212
  LOT #0212
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0213
  LOT #0213
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0214
  LOT #0214
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0215
  LOT #0215
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0216
  LOT #0216
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0217
  LOT #0217
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0218
  LOT #0218
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0219
  LOT #0219
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0220
  LOT #0220
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0222
  LOT #0222
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0223
  LOT #0223
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0227
  LOT #0227
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0228
  LOT #0228
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0229
  LOT #0229
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0230
  LOT #0230
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0231
  LOT #0231
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0232
  LOT #0232
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0234
  LOT #0234
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0235
  LOT #0235
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0236
  LOT #0236
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0237
  LOT #0237
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0239
  LOT #0239
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0240
  LOT #0240
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0241
  LOT #0241
  เครื่องยนต์
  ISUZU