#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763747


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
WA350-3E2,905 x 7,910 x 3,38017,830
WA350-3E2,905 x 0 x 3,38017,660
WA350-3E2,905 x 0 x 3,38016,755
WA350-3EA2,905 x 7,965 x 3,31516,750
WA350-3EA2,905 x 0 x 3,31516,750
WA350-3EA2,905 x 0 x 3,31515,670
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1538A
  LOT #1538A
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1538B
  LOT #1538B
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1538C
  LOT #1538C
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1538D
  LOT #1538D
  รถตักล้อยาง
  TRHB
 • 1539
  LOT #1539
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1540
  LOT #1540
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1541
  LOT #1541
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1541A
  LOT #1541A
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1542
  LOT #1542
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1544
  LOT #1544
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1545
  LOT #1545
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1546
  LOT #1546
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1547
  LOT #1547
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1547A
  LOT #1547A
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1548
  LOT #1548
  รถตักล้อยาง
  KUBOTA
 • 1549
  LOT #1549
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1550
  LOT #1550
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1551
  LOT #1551
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 1552
  LOT #1552
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 1553
  LOT #1553
  รถตักล้อยาง
  YAMAGUCHI