lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1238 ครั้งที่ #F182 วันที่ประมูล 23 พฤษภาคม 2563 ( กม.35 )

รถยก
รถยกแบบไฟฟ้า
TOYOTA
4FBL10
4FBL15-12933
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน แบบนั่งขับ เสาสูง 3 เมตร

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 80


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ชนิดแบตเตอรี่
   แบตเตอรี่ ดี
   ตู้ชาร์จไฟ ไม่มีตู้ชาร์จไฟ
   สายชาร์จไฟ ไม่มีสายชาร์จไฟ
   ประเภท แบบนั่งขับ
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
ระบบการทำงาน
   เสารางยก ดี
   โซ่-ลูกปืน พอใช้
   สภาพของงา ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
   สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ…. ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค ควรซ่อม
   ระบบเอียง/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดร พอใช้
   เข็มขัดยึดสาย/สลักล๊อตต่างๆ ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์ และ ปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค ดี
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
ช่วงล่าง
   เพลาหน้า ดี
   เพลาหลัง ดี
   มอเตอร์ไฟฟ้า ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ดี
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้ ระบบเดินหน้า ถอยหลังช้า
   เสาสูง 3 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1204
  LOT #1204
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1205
  LOT #1205
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1206
  LOT #1206
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1207
  LOT #1207
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1208
  LOT #1208
  รถยกแบบไฟฟ้า
  SHINKO
 • 1209
  LOT #1209
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1210
  LOT #1210
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1211
  LOT #1211
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1212
  LOT #1212
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1213
  LOT #1213
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1214
  LOT #1214
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1215
  LOT #1215
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1216
  LOT #1216
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1217
  LOT #1217
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1218
  LOT #1218
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1219
  LOT #1219
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TCM
 • 1220
  LOT #1220
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1221
  LOT #1221
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1222
  LOT #1222
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1223
  LOT #1223
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1224
  LOT #1224
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1235
  LOT #1235
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1236
  LOT #1236
  รถยกแบบไฟฟ้า
  KOMATSU
 • 1237
  LOT #1237
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NISSAN
 • 1239
  LOT #1239
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1240
  LOT #1240
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1241
  LOT #1241
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1242
  LOT #1242
  รถยกแบบไฟฟ้า
  NICHIYU
 • 1243
  LOT #1243
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1244
  LOT #1244
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1245
  LOT #1245
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1246
  LOT #1246
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1247
  LOT #1247
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA
 • 1248
  LOT #1248
  รถยกแบบไฟฟ้า
  TOYOTA