#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545802


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1012
  LOT #1012
  รถยก
  KOMATSU
 • 1013
  LOT #1013
  รถยก
  TOYOTA
 • 1014
  LOT #1014
  รถยก
  TOYOTA
 • 1015
  LOT #1015
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1016
  LOT #1016
  รถยก
  KOMATSU
 • 1017
  LOT #1017
  รถยก
  TCM
 • 1018
  LOT #1018
  รถยก
  TOYOTA
 • 1019
  LOT #1019
  รถยก
  TOYOTA
 • 1020
  LOT #1020
  รถยก
  TOYOTA
 • 1021
  LOT #1021
  รถยก
  TOYOTA
 • 1023
  LOT #1023
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1024
  LOT #1024
  รถยก
  TOYOTA
 • 1025
  LOT #1025
  รถยก
  TOYOTA
 • 1026
  LOT #1026
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1027
  LOT #1027
  รถยก
  NISSAN
 • 1028
  LOT #1028
  รถยก
  NISSAN
 • 1029
  LOT #1029
  รถยก
  TOYOTA
 • 1030
  LOT #1030
  รถยก
  TOYOTA
 • 1031
  LOT #1031
  รถยก
  TCM
 • 1032
  LOT #1032
  รถยก
  TOYOTA
 • 1033
  LOT #1033
  รถยก
  TOYOTA
 • 1034
  LOT #1034
  รถยก
  TOYOTA
 • 1035
  LOT #1035
  รถยก
  TOYOTA
 • 1036
  LOT #1036
  รถยก
  TOYOTA
 • 1037
  LOT #1037
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1038
  LOT #1038
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1039
  LOT #1039
  รถยก
  TCM
 • 1040
  LOT #1040
  รถยก
  TOYOTA
 • 1041
  LOT #1041
  รถยก
  TOYOTA
 • 1042
  LOT #1042
  รถยก
  TOYOTA
 • 1043
  LOT #1043
  รถยก
  KOMATSU
 • 1044
  LOT #1044
  รถยก
  TCM
 • 1045
  LOT #1045
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1046
  LOT #1046
  รถยก
  TOYOTA
 • 1047
  LOT #1047
  รถยก
  KOMATSU