#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421438
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องปั่นไฟ
   จำนวนเฟส 1
   ความถี่ (Hz) 60 Hz
   กำลังไฟฟ้าขณะไม่มีภาระโหลด (KVA) อื่นๆ ระบุ 300 KVA
   แรงดันไฟฟ้า (V) อื่นๆ ระบุ 210 V
   กระแสไฟฟ้า (A) อื่นๆ ระบุ 34.3 A
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ไม่ปกติ
   ควันจากท่อไอเสีย ไม่ปกติ
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ไม่ปกติ
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ไม่ปกติ
   ด้านหลัง ไม่ปกติ
   ด้านขวา ไม่ปกติ
    ด้านซ้าย ไม่ปกติ
   ด้านบน ไม่ปกติ
แผงมอนิเตอร์
   แผงวัดแรงดันไฟฟ้า ไม่มี
   แผงวัดกระแสไฟฟ้า ไม่มี
   แผงวัดความถี่ไฟฟ้า ไม่มี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหา เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0556
  LOT #0556
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0562
  LOT #0562
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0537
  LOT #0537
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0531
  LOT #0531
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0548
  LOT #0548
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0547
  LOT #0547
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0518
  LOT #0518
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0558
  LOT #0558
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0545
  LOT #0545
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0564
  LOT #0564
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0550
  LOT #0550
  เครื่องปั่นไฟ
  HITACHI
 • 0553
  LOT #0553
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0532
  LOT #0532
  เครื่องปั่นไฟ
  POWERLINK
 • 0507
  LOT #0507
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0508
  LOT #0508
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0509
  LOT #0509
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0510
  LOT #0510
  เครื่องปั่นไฟ
  SUBARU
 • 0511
  LOT #0511
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0512
  LOT #0512
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0513
  LOT #0513
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0514
  LOT #0514
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0515
  LOT #0515
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0516
  LOT #0516
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0517
  LOT #0517
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0519
  LOT #0519
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0520
  LOT #0520
  เครื่องปั่นไฟ
  BRIGGS&STRAT
 • 0521
  LOT #0521
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0522
  LOT #0522
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0523
  LOT #0523
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0524
  LOT #0524
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0525
  LOT #0525
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0526
  LOT #0526
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0527
  LOT #0527
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0528
  LOT #0528
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0529
  LOT #0529
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0530
  LOT #0530
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0533
  LOT #0533
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0534
  LOT #0534
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0535
  LOT #0535
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0536
  LOT #0536
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0538
  LOT #0538
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0539
  LOT #0539
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0540
  LOT #0540
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0541
  LOT #0541
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0542
  LOT #0542
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0543
  LOT #0543
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0544
  LOT #0544
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0546
  LOT #0546
  เครื่องปั่นไฟ
  MCWEL
 • 0549
  LOT #0549
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0551
  LOT #0551
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0552
  LOT #0552
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0554
  LOT #0554
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0555
  LOT #0555
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0557
  LOT #0557
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0559
  LOT #0559
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0560
  LOT #0560
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0561
  LOT #0561
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0563
  LOT #0563
  เครื่องปั่นไฟ
  VPOWER
 • 0566
  LOT #0566
  เครื่องปั่นไฟ
  TOSHIBA