#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978498


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0719
  LOT #0719
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0720
  LOT #0720
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0721
  LOT #0721
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0722
  LOT #0722
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0724
  LOT #0724
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0725
  LOT #0725
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  MEIHO
 • 0726
  LOT #0726
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0727
  LOT #0727
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0728
  LOT #0728
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  YANMAR