lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0883 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 17 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
YANMAR
GC70
010247
รถเกี่ยวข้าว

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 1412
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ควรซ่อม
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0879
  LOT #0879
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0876
  LOT #0876
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 0872
  LOT #0872
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0871
  LOT #0871
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0884
  LOT #0884
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 0881
  LOT #0881
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 0880
  LOT #0880
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0870
  LOT #0870
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0878
  LOT #0878
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0882
  LOT #0882
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 0874
  LOT #0874
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 0875
  LOT #0875
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 0873
  LOT #0873
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • 0877
  LOT #0877
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR