#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076982


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1136
  LOT #1136
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 1137
  LOT #1137
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 1138
  LOT #1138
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1139
  LOT #1139
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 1140
  LOT #1140
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1141
  LOT #1141
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1142
  LOT #1142
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 1143
  LOT #1143
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 1144
  LOT #1144
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 1145
  LOT #1145
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1146
  LOT #1146
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1147
  LOT #1147
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1148
  LOT #1148
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1149
  LOT #1149
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 1150
  LOT #1150
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1151
  LOT #1151
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1152
  LOT #1152
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1153
  LOT #1153
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1154
  LOT #1154
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1156
  LOT #1156
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1157
  LOT #1157
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1158
  LOT #1158
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1159
  LOT #1159
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1160
  LOT #1160
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1161
  LOT #1161
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1162
  LOT #1162
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1163
  LOT #1163
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1164
  LOT #1164
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1165
  LOT #1165
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 1166
  LOT #1166
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 1167
  LOT #1167
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 1168
  LOT #1168
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR