#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515319


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0702
  LOT #0702
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0703
  LOT #0703
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0704
  LOT #0704
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0705
  LOT #0705
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0706
  LOT #0706
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0707
  LOT #0707
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0708
  LOT #0708
  รถเกี่ยวข้าว
  ISEKI
 • 0709
  LOT #0709
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 0711
  LOT #0711
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 0712
  LOT #0712
  รถเกี่ยวข้าว
  KUBOTA
 • 0713
  LOT #0713
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0714
  LOT #0714
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0715
  LOT #0715
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0716
  LOT #0716
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0717
  LOT #0717
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0718
  LOT #0718
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0719
  LOT #0719
  รถเกี่ยวข้าว
  MITSUBISHI
 • 0720
  LOT #0720
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 0721
  LOT #0721
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 0722
  LOT #0722
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 0723
  LOT #0723
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 0724
  LOT #0724
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR
 • 0725
  LOT #0725
  รถเกี่ยวข้าว
  YANMAR