lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1683 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 16 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
YANMAR
Ee-35
100071
รถเกี่ยวข้าว

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 332
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1668
  LOT #1668
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1669
  LOT #1669
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1670
  LOT #1670
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • 1671
  LOT #1671
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 1672
  LOT #1672
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 1673
  LOT #1673
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1674
  LOT #1674
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1675
  LOT #1675
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1676
  LOT #1676
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1677
  LOT #1677
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1678
  LOT #1678
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1679
  LOT #1679
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  OSHIMA
 • 1680
  LOT #1680
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1681
  LOT #1681
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1682
  LOT #1682
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • 1684
  LOT #1684
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1685
  LOT #1685
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1686
  LOT #1686
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1687
  LOT #1687
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • 1688
  LOT #1688
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1689
  LOT #1689
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • 1690
  LOT #1690
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1691
  LOT #1691
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1692
  LOT #1692
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • 1693
  LOT #1693
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA