#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3987275


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1426
  LOT #1426
  รถปลูกข้าว
  KUBOTA
 • 1427
  LOT #1427
  รถปลูกข้าว
  NO BRAND
 • 1428
  LOT #1428
  รถปลูกข้าว
  NO BRAND
 • 1429
  LOT #1429
  รถปลูกข้าว
  NO BRAND
 • 1430
  LOT #1430
  รถปลูกข้าว
  YANMAR
 • 1432
  LOT #1432
  รถปลูกข้าว
  YANMAR
 • 1433
  LOT #1433
  รถปลูกข้าว
  ISEKI
 • 1434
  LOT #1434
  รถปลูกข้าว
  KUBOTA
 • 1435
  LOT #1435
  รถปลูกข้าว
  KUBOTA
 • 1436
  LOT #1436
  รถปลูกข้าว
  KUBOTA
 • 1437
  LOT #1437
  รถปลูกข้าว
  MITSUBISHI
 • 1438
  LOT #1438
  รถปลูกข้าว
  YANMAR
 • 1439
  LOT #1439
  รถปลูกข้าว
  YANMAR
 • 1440
  LOT #1440
  รถปลูกข้าว
  YANMAR
 • 1441
  LOT #1441
  รถปลูกข้าว
  YANMAR