lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0851 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น

ยี่ห้อ : ISEKI

รุ่น : HO11G

S/NO : 000782

E/NO :

C/NO :

รถเกี่ยวข้าว

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 268
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0849
  LOT #F0849
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0850
  LOT #F0850
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0852
  LOT #F0852
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0853
  LOT #F0853
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0854
  LOT #F0854
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0855
  LOT #F0855
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0856
  LOT #F0856
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0857
  LOT #F0857
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0858
  LOT #F0858
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0859
  LOT #F0859
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0860
  LOT #F0860
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0861
  LOT #F0861
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0862
  LOT #F0862
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0863
  LOT #F0863
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0864
  LOT #F0864
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0865
  LOT #F0865
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0866
  LOT #F0866
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI