#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077113


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ระบบเบรค
   สภาพการใช้งานเบรคเท้า ดี
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
ระบบถ่ายทอดกำลัง
   ระบบถ่ายทอดกำลังของคลัชต์ ระบบคลัทซ์
สภาพช่วงล่าง
   สภาพการถ่ายทอดกำลัง ดี
   สภาพ เพลาหน้า ดี
   เพลาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหลัง ควรเปลี่ยน
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   หางโรตารี่ พร้อมหางโรตารี่
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1085
  LOT #1085
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1086
  LOT #1086
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1087
  LOT #1087
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1088
  LOT #1088
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1089
  LOT #1089
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1090
  LOT #1090
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1091
  LOT #1091
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1092
  LOT #1092
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1093
  LOT #1093
  รถไถนา
  SUZUE
 • 1094
  LOT #1094
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1095
  LOT #1095
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1096
  LOT #1096
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1097
  LOT #1097
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1099
  LOT #1099
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1100
  LOT #1100
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1101
  LOT #1101
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1102
  LOT #1102
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1103
  LOT #1103
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1104
  LOT #1104
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1105
  LOT #1105
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1106
  LOT #1106
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1107
  LOT #1107
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1108
  LOT #1108
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1109
  LOT #1109
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1110
  LOT #1110
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1111
  LOT #1111
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1112
  LOT #1112
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1113
  LOT #1113
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1114
  LOT #1114
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1115
  LOT #1115
  รถไถนา
  KUMIAI
 • 1116
  LOT #1116
  รถไถนา
  SHIBAURA
 • 1117
  LOT #1117
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1118
  LOT #1118
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1119
  LOT #1119
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1120
  LOT #1120
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1121
  LOT #1121
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1122
  LOT #1122
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1123
  LOT #1123
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1124
  LOT #1124
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1125
  LOT #1125
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1126
  LOT #1126
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1127
  LOT #1127
  รถไถนา
  HINOMOTO
 • 1128
  LOT #1128
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1129
  LOT #1129
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1130
  LOT #1130
  รถไถนา
  MITSUBISHI
 • 1131
  LOT #1131
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1132
  LOT #1132
  รถไถนา
  YANMAR
 • 1133
  LOT #1133
  รถไถนา
  ISEKI
 • 1134
  LOT #1134
  รถไถนา
  KUBOTA
 • 1135
  LOT #1135
  รถไถนา
  KUBOTA