#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763643


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1405
  LOT #1405
  รถยก
  TCM
 • 1406
  LOT #1406
  รถยก
  TCM
 • 1407
  LOT #1407
  รถยก
  KOMATSU
 • 1408
  LOT #1408
  รถยก
  KOMATSU
 • 1409
  LOT #1409
  รถยก
  TOYOTA
 • 1410
  LOT #1410
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1411
  LOT #1411
  รถยก
  LONKING
 • 1412
  LOT #1412
  รถยก
  TOYOTA
 • 1413
  LOT #1413
  รถยก
  TOYOTA
 • 1414
  LOT #1414
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1415
  LOT #1415
  รถยก
  KOMATSU
 • 1416
  LOT #1416
  รถยก
  TCM
 • 1417
  LOT #1417
  รถยก
  KOMATSU
 • 1419
  LOT #1419
  รถยก
  TOYOTA
 • 1420
  LOT #1420
  รถยก
  TCM
 • 1421
  LOT #1421
  รถยก
  TOYOTA
 • 1422
  LOT #1422
  รถยก
  TOYOTA
 • 1422A
  LOT #1422A
  รถยก
  TOYOTA
 • 1423
  LOT #1423
  รถยก
  TOYOTA
 • 1424
  LOT #1424
  รถยก
  TOYOTA
 • 1425
  LOT #1425
  รถยก
  TOYOTA
 • 1426
  LOT #1426
  รถยก
  TOYOTA
 • 1427
  LOT #1427
  รถยก
  TCM
 • 1428
  LOT #1428
  รถยก
  TCM
 • 1429
  LOT #1429
  รถยก
  TCM
 • 1430
  LOT #1430
  รถยก
  TCM
 • 1431
  LOT #1431
  รถยก
  NISSAN
 • 1432
  LOT #1432
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1433
  LOT #1433
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1434
  LOT #1434
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1435
  LOT #1435
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1436
  LOT #1436
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1437
  LOT #1437
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1438
  LOT #1438
  รถยก
  KOMATSU
 • 1439
  LOT #1439
  รถยก
  KOMATSU
 • 1440
  LOT #1440
  รถยก
  KOMATSU
 • 1441
  LOT #1441
  รถยก
  KOMATSU
 • 1442
  LOT #1442
  รถยก
  KOMATSU
 • 1443
  LOT #1443
  รถยก
  KOMATSU
 • 1444
  LOT #1444
  รถยก
  KOMATSU
 • 1445
  LOT #1445
  รถยก
  KOMATSU
 • 1446
  LOT #1446
  รถยก
  KOMATSU
 • 1447
  LOT #1447
  รถยก
  KOMATSU
 • 1448
  LOT #1448
  รถยก
  NISSAN
 • 1449
  LOT #1449
  รถยก
  TOYOTA
 • 1450
  LOT #1450
  รถยก
  TOYOTA
 • 1451
  LOT #1451
  รถยก
  TOYOTA
 • 1452
  LOT #1452
  รถยก
  TOYOTA
 • 1453
  LOT #1453
  รถยก
  TOYOTA
 • 1454
  LOT #1454
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1455
  LOT #1455
  รถยก
  KOMATSU
 • 1456
  LOT #1456
  รถยก
  KOMATSU
 • 1457
  LOT #1457
  รถยก
  KOMATSU
 • 1458
  LOT #1458
  รถยก
  KOMATSU
 • 1459
  LOT #1459
  รถยก
  TCM
 • 1460
  LOT #1460
  รถยก
  NISSAN
 • 1461
  LOT #1461
  รถยก
  NISSAN
 • 1462
  LOT #1462
  รถยก
  TOYOTA
 • 1463
  LOT #1463
  รถยก
  TOYOTA
 • 1464
  LOT #1464
  รถยก
  TOYOTA
 • 1464A
  LOT #1464A
  รถยก
  TCM
 • 1465
  LOT #1465
  รถยก
  NISSAN
 • 1466
  LOT #1466
  รถยก
  NISSAN
 • 1467
  LOT #1467
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1468
  LOT #1468
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1469
  LOT #1469
  รถยก
  KOMATSU
 • 1470
  LOT #1470
  รถยก
  KOMATSU
 • 1471
  LOT #1471
  รถยก
  TOYOTA
 • 1472
  LOT #1472
  รถยก
  TOYOTA
 • 1473
  LOT #1473
  รถยก
  TOYOTA
 • 1474
  LOT #1474
  รถยก
  TOYOTA
 • 1475
  LOT #1475
  รถยก
  TOYOTA
 • 1476
  LOT #1476
  รถยก
  TOYOTA
 • 1477
  LOT #1477
  รถยก
  TOYOTA
 • 1478
  LOT #1478
  รถยก
  TCM
 • 1479
  LOT #1479
  รถยก
  TCM
 • 1480
  LOT #1480
  รถยก
  NISSAN
 • 1481
  LOT #1481
  รถยก
  KOMATSU
 • 1482
  LOT #1482
  รถยก
  KOMATSU
 • 1483
  LOT #1483
  รถยก
  TOYOTA
 • 1484
  LOT #1484
  รถยก
  NISSAN
 • 1485
  LOT #1485
  รถยก
  NISSAN
 • 1486
  LOT #1486
  รถยก
  NISSAN