#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077178


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง เก๋ง
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ พอใช้
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันจากท่อไอเสีย พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด ไม่ติดตั้งใบมีด
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค พอใช้
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านขวา ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน พอใช้
บูม
   บูมเป็นแบบ บูมตรง
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพช่วงล่าง
   แทรค แทรคตีนไก่
   ความกว้างของแทรค 45 ซ.ม.
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา พอใช้
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ควรซ่อม
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ควรซ่อม
    สภาพเอวสวิง ควรซ่อม มอเตอร์สวิงมีเสียงดังผิดปกติ
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน พอใช้
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1430
  LOT #1430
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1431
  LOT #1431
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1432
  LOT #1432
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1433
  LOT #1433
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1434
  LOT #1434
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1435
  LOT #1435
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1436
  LOT #1436
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1437
  LOT #1437
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1438
  LOT #1438
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1439
  LOT #1439
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1440
  LOT #1440
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1441
  LOT #1441
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1441A
  LOT #1441A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 1442
  LOT #1442
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1443
  LOT #1443
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1444
  LOT #1444
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1445
  LOT #1445
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1446
  LOT #1446
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1447
  LOT #1447
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1448
  LOT #1448
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1449
  LOT #1449
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1450
  LOT #1450
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1451
  LOT #1451
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1452
  LOT #1452
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1453
  LOT #1453
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1454
  LOT #1454
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1455
  LOT #1455
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1456
  LOT #1456
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1457
  LOT #1457
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1458
  LOT #1458
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1459
  LOT #1459
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  IHI
 • 1460
  LOT #1460
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1461
  LOT #1461
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1462
  LOT #1462
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1462A
  LOT #1462A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1463
  LOT #1463
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1464
  LOT #1464
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1465
  LOT #1465
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1466
  LOT #1466
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 1467
  LOT #1467
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1468
  LOT #1468
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1469
  LOT #1469
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1470
  LOT #1470
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1471
  LOT #1471
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1472
  LOT #1472
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1473
  LOT #1473
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1475
  LOT #1475
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1476
  LOT #1476
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1477
  LOT #1477
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1478
  LOT #1478
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1479
  LOT #1479
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1480
  LOT #1480
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1481
  LOT #1481
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1482
  LOT #1482
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1483
  LOT #1483
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1484
  LOT #1484
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1485
  LOT #1485
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1486
  LOT #1486
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1487
  LOT #1487
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1488
  LOT #1488
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1489
  LOT #1489
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1490
  LOT #1490
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1491
  LOT #1491
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1492
  LOT #1492
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1493
  LOT #1493
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1493A
  LOT #1493A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1494
  LOT #1494
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1495
  LOT #1495
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1496
  LOT #1496
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1497
  LOT #1497
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1498
  LOT #1498
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1499
  LOT #1499
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1500
  LOT #1500
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1501
  LOT #1501
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1502
  LOT #1502
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1503
  LOT #1503
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1504
  LOT #1504
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1505
  LOT #1505
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO