lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#2167 ครั้งที่ #F188 วันที่ประมูล 22 พฤศจิกายน 2563 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
YANMAR
VIO70-3
30784B
4TNV98-XBV-20364
รถขุด เก๋ง สวิงบูม Pad shoe ใบมีด บุ้งกี๋

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 378


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง เก๋ง
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ พอใช้
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด ควรซ่อม
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
บูม
   บูมเป็นแบบ Swing Boom
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ พอใช้
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพช่วงล่าง
   แทรค แทรคตีนไก่
   ความกว้างของแทรค 45 ซ.ม.
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา พอใช้
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา พอใช้
    สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 2017
  LOT #2017
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  IHI
 • 2140
  LOT #2140
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2141
  LOT #2141
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2142
  LOT #2142
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2143
  LOT #2143
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2144
  LOT #2144
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2145
  LOT #2145
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2146
  LOT #2146
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2147
  LOT #2147
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2148
  LOT #2148
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2149
  LOT #2149
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2150
  LOT #2150
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2151
  LOT #2151
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2152
  LOT #2152
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2153
  LOT #2153
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2154
  LOT #2154
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2155
  LOT #2155
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2156
  LOT #2156
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2157
  LOT #2157
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2158
  LOT #2158
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2159
  LOT #2159
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 2160
  LOT #2160
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  SUMITOMO
 • 2161
  LOT #2161
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2162
  LOT #2162
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2163
  LOT #2163
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2164
  LOT #2164
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2165
  LOT #2165
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 2166
  LOT #2166
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 2168
  LOT #2168
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 2169
  LOT #2169
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  SUMITOMO
 • 2171
  LOT #2171
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2172
  LOT #2172
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 2173
  LOT #2173
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU