lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1445 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดล้อยาง
KOBELCO
SK100W
YE1-1822
6D31-055344
รถขุดล้อยาง 2,952 ชั่วโมง หัวเก๋ง บูมตรง

*** ชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว ***

  • YEAR : 1995
  • กม.35
  • 614


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องยนต์
    เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
    ควันจากท่อไอเสีย ดี
    ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
    รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
    สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
    สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
ระบบไฮโดรลิค
    รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
    สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
    น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
    สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
    รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน พอใช้
    รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
    รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ควรซ่อม
ระบบไฟฟ้า
    ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
    สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อซ้ายหลัง ควรเปลี่ยน
สภาพแขนยก
    แขนยก Straight
สภาพบุ้งกี๋
    สภาพบุ้งกี๋ พอใช้
    สภาพฟันบุ้งกี๋ พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
    หัวเก๋ง เก๋ง
    เบาะนั่งคนขับ พอใช้
    แผงมอนิเตอร์ พอใช้
    การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง พอใช้
    การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ พอใช้
สภาพโดยรวมจากภายนอก
    สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
    สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
    สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
    สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
    สภาพโดยรวม-ด้านบน ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ