#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763974


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1555
  LOT #1555
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1556
  LOT #1556
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1557
  LOT #1557
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  SUMITOMO
 • 1558
  LOT #1558
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1559
  LOT #1559
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1560
  LOT #1560
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1561
  LOT #1561
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1562
  LOT #1562
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1563
  LOT #1563
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1564
  LOT #1564
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1565
  LOT #1565
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1566
  LOT #1566
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1567
  LOT #1567
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1568
  LOT #1568
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1569
  LOT #1569
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1570
  LOT #1570
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1571
  LOT #1571
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1571A
  LOT #1571A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1572
  LOT #1572
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1573
  LOT #1573
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1574
  LOT #1574
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1575
  LOT #1575
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1576
  LOT #1576
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1577
  LOT #1577
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO