#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515417


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง เก๋ง
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันจากท่อไอเสีย พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม พอใช้
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ควรซ่อม
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
บูม
   บูมเป็นแบบ บูมตรง
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพช่วงล่าง
   แทรค แทรคตีนไก่
   ความกว้างของแทรค 45 ซ.ม.
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา พอใช้
    สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1142
  LOT #1142
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1143
  LOT #1143
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1144
  LOT #1144
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1145
  LOT #1145
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1146
  LOT #1146
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1147
  LOT #1147
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1148
  LOT #1148
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1149
  LOT #1149
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1150
  LOT #1150
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1151
  LOT #1151
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1152
  LOT #1152
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1153
  LOT #1153
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1154
  LOT #1154
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1155
  LOT #1155
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1156
  LOT #1156
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1157
  LOT #1157
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1158
  LOT #1158
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1159
  LOT #1159
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1160
  LOT #1160
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1161
  LOT #1161
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 1162
  LOT #1162
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1164
  LOT #1164
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1165
  LOT #1165
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1166
  LOT #1166
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1167
  LOT #1167
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1168
  LOT #1168
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1169
  LOT #1169
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1170
  LOT #1170
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  YANMAR
 • 1171
  LOT #1171
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 1172
  LOT #1172
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1173
  LOT #1173
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1174
  LOT #1174
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 1175
  LOT #1175
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1176
  LOT #1176
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1177
  LOT #1177
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1178
  LOT #1178
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 1179
  LOT #1179
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO