#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152223


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ควรซ่อม บุ้งกี๋ทะลุ
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ควรซ่อม
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค ดี
   สภาพการใช้งานคันควบคุม พอใช้
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 40 ซ.ม.
   แทรค แทรคยาง
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา ดี
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ดี
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ควรเปลี่ยน แตกหนึ่งลูก
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ดี
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1386
  LOT #1386
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1292
  LOT #1292
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1371
  LOT #1371
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1286
  LOT #1286
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1312
  LOT #1312
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1310
  LOT #1310
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1315
  LOT #1315
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1289
  LOT #1289
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1305
  LOT #1305
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1311
  LOT #1311
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1366
  LOT #1366
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1303
  LOT #1303
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1317
  LOT #1317
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1307
  LOT #1307
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1284
  LOT #1284
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1283
  LOT #1283
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1383
  LOT #1383
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1370
  LOT #1370
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1318
  LOT #1318
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1306
  LOT #1306
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1266
  LOT #1266
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1309
  LOT #1309
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1296
  LOT #1296
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1364
  LOT #1364
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1295
  LOT #1295
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1377
  LOT #1377
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1265
  LOT #1265
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1267
  LOT #1267
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1268
  LOT #1268
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1269
  LOT #1269
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1270
  LOT #1270
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1271
  LOT #1271
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1272
  LOT #1272
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1273
  LOT #1273
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1274
  LOT #1274
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1276
  LOT #1276
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1277
  LOT #1277
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SUMITOMO
 • 1278
  LOT #1278
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1279
  LOT #1279
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1280
  LOT #1280
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1281
  LOT #1281
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1282
  LOT #1282
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1285
  LOT #1285
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1287
  LOT #1287
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1288
  LOT #1288
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1290
  LOT #1290
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1291
  LOT #1291
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1293
  LOT #1293
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1294
  LOT #1294
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1297
  LOT #1297
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1298
  LOT #1298
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1299
  LOT #1299
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1300
  LOT #1300
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1301
  LOT #1301
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1302
  LOT #1302
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1304
  LOT #1304
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1308
  LOT #1308
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1313
  LOT #1313
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1314
  LOT #1314
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SANYO
 • 1316
  LOT #1316
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1319
  LOT #1319
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1358
  LOT #1358
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1359
  LOT #1359
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1360
  LOT #1360
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1361
  LOT #1361
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1362
  LOT #1362
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1363
  LOT #1363
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1365
  LOT #1365
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1367
  LOT #1367
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1368
  LOT #1368
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1369
  LOT #1369
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1372
  LOT #1372
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1373
  LOT #1373
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1374
  LOT #1374
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1375
  LOT #1375
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1376
  LOT #1376
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1378
  LOT #1378
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1379
  LOT #1379
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1380
  LOT #1380
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1381
  LOT #1381
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1382
  LOT #1382
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1384
  LOT #1384
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1385
  LOT #1385
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1387
  LOT #1387
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU