#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3510501


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ บุ้งกี๋แบบไม่มีฟัน
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ดี
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม ดี
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ดี
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด ดี
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค ดี
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ดี
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 30 ซ.ม.
   แทรค แทรคตีนไก่
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา พอใช้
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ดี
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ควรเปลี่ยน
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ควรเปลี่ยน
   สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   

sss


ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
700 x 650 x 1,60056
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1368
  LOT #1368
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  SUMITOMO
 • 1369
  LOT #1369
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1370
  LOT #1370
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  FURUKAWA
 • 1371
  LOT #1371
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1372
  LOT #1372
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1373
  LOT #1373
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1374
  LOT #1374
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1375
  LOT #1375
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1376
  LOT #1376
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1376A
  LOT #1376A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1377
  LOT #1377
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1377A
  LOT #1377A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1378
  LOT #1378
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1379
  LOT #1379
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1380
  LOT #1380
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1381
  LOT #1381
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1383
  LOT #1383
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1384
  LOT #1384
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  JCB
 • 1385
  LOT #1385
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  JCB
 • 1386
  LOT #1386
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1387
  LOT #1387
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1388
  LOT #1388
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1389
  LOT #1389
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1389A
  LOT #1389A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1390
  LOT #1390
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1391
  LOT #1391
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1392
  LOT #1392
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1393
  LOT #1393
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1394
  LOT #1394
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1395
  LOT #1395
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1395A
  LOT #1395A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1396
  LOT #1396
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1397
  LOT #1397
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1398
  LOT #1398
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1399
  LOT #1399
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1400
  LOT #1400
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1401
  LOT #1401
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1402
  LOT #1402
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1403
  LOT #1403
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1404
  LOT #1404
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1405
  LOT #1405
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1406
  LOT #1406
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1407
  LOT #1407
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1407A
  LOT #1407A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1408
  LOT #1408
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1409
  LOT #1409
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1410
  LOT #1410
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1411
  LOT #1411
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1412
  LOT #1412
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1413
  LOT #1413
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1414
  LOT #1414
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1415
  LOT #1415
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1447
  LOT #1447
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1448
  LOT #1448
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1449
  LOT #1449
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1450
  LOT #1450
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1451
  LOT #1451
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1451A
  LOT #1451A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1451B
  LOT #1451B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1452
  LOT #1452
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1453
  LOT #1453
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1454
  LOT #1454
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1455
  LOT #1455
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1456
  LOT #1456
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1457
  LOT #1457
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1458
  LOT #1458
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1459
  LOT #1459
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1460
  LOT #1460
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1461
  LOT #1461
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1462
  LOT #1462
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1463
  LOT #1463
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1464
  LOT #1464
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU