lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0358 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 15 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังผสมคอนกรีต
KYOKUTO
KD091
61119-00048
ถังผสมคอนกรีตติดหลังรถบบรรทุก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 86
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 30% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 60,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 260,000
VAT 7 % 18,200
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 278,200
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 288,900
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0353
  LOT #0353
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0354
  LOT #0354
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0355
  LOT #0355
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0356
  LOT #0356
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0357
  LOT #0357
  ถังผสมคอนกรีต
  KAYABA
 • 0359
  LOT #0359
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0360
  LOT #0360
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND
 • 0361
  LOT #0361
  ถังผสมคอนกรีต
  NO BRAND