#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3151990


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0715
  LOT #0715
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1016
  LOT #1016
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 1022
  LOT #1022
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0746
  LOT #0746
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0714
  LOT #0714
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0708
  LOT #0708
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0709
  LOT #0709
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0710
  LOT #0710
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0711
  LOT #0711
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0712
  LOT #0712
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0713
  LOT #0713
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0716
  LOT #0716
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0717
  LOT #0717
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0718
  LOT #0718
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0719
  LOT #0719
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0720
  LOT #0720
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0721
  LOT #0721
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0722
  LOT #0722
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0722A
  LOT #0722A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0723
  LOT #0723
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0724
  LOT #0724
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0725
  LOT #0725
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0726
  LOT #0726
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0727
  LOT #0727
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0728
  LOT #0728
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0729
  LOT #0729
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0730
  LOT #0730
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0731
  LOT #0731
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANIN
 • 0733
  LOT #0733
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0734
  LOT #0734
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0735
  LOT #0735
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0736
  LOT #0736
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0737
  LOT #0737
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0738
  LOT #0738
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0739
  LOT #0739
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0740
  LOT #0740
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0741
  LOT #0741
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0742
  LOT #0742
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0743
  LOT #0743
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0744
  LOT #0744
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0745
  LOT #0745
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0999
  LOT #0999
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NICHIYU
 • 1000
  LOT #1000
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1001
  LOT #1001
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 1002
  LOT #1002
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1003
  LOT #1003
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1004
  LOT #1004
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1005
  LOT #1005
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1006
  LOT #1006
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1007
  LOT #1007
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1008
  LOT #1008
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1009
  LOT #1009
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 1010
  LOT #1010
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1011
  LOT #1011
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  FUJIKI
 • 1012
  LOT #1012
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 1013
  LOT #1013
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 1014
  LOT #1014
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 1015
  LOT #1015
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 1017
  LOT #1017
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1018
  LOT #1018
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MINI DUMPER
 • 1019
  LOT #1019
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 1020
  LOT #1020
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1021
  LOT #1021
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1023
  LOT #1023
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1024
  LOT #1024
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1025
  LOT #1025
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1026
  LOT #1026
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1027
  LOT #1027
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1028
  LOT #1028
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1029
  LOT #1029
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1030
  LOT #1030
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 1031
  LOT #1031
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SUNBOY
 • 1032
  LOT #1032
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1033
  LOT #1033
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 1034
  LOT #1034
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1035
  LOT #1035
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1036
  LOT #1036
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1037
  LOT #1037
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 1038
  LOT #1038
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 1039
  LOT #1039
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR