lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0372 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์ / รถบรรทุกเอนกประสงค์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

รุ่น : LD1000B

S/NO : 1L000424

E/NO : 6D22-248417

C/NO :

รถบรรทุกตีนตะขาบ

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 230
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0336
  LOT #F0336
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0355
  LOT #F0355
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0363
  LOT #F0363
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0370
  LOT #F0370
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0350
  LOT #F0350
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0357
  LOT #F0357
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0354
  LOT #F0354
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YOUKATEKKOU
 • F0329
  LOT #F0329
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0366
  LOT #F0366
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0360
  LOT #F0360
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0351
  LOT #F0351
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SEKIGUCHI
 • F0358
  LOT #F0358
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0359
  LOT #F0359
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0331
  LOT #F0331
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0367
  LOT #F0367
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0328
  LOT #F0328
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • F0347
  LOT #F0347
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0337
  LOT #F0337
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0361
  LOT #F0361
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  BUNMEI NOUKI
 • F0345
  LOT #F0345
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0326
  LOT #F0326
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0327
  LOT #F0327
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • F0330
  LOT #F0330
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0332
  LOT #F0332
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • F0333
  LOT #F0333
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0334
  LOT #F0334
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • F0335
  LOT #F0335
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KONMA
 • F0338
  LOT #F0338
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0339
  LOT #F0339
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0340
  LOT #F0340
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0341
  LOT #F0341
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0342
  LOT #F0342
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0343
  LOT #F0343
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • F0344
  LOT #F0344
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0346
  LOT #F0346
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0348
  LOT #F0348
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KANEKO
 • F0349
  LOT #F0349
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0352
  LOT #F0352
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0353
  LOT #F0353
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0356
  LOT #F0356
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • F0362
  LOT #F0362
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0364
  LOT #F0364
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  IDE
 • F0365
  LOT #F0365
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0368
  LOT #F0368
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F0369
  LOT #F0369
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0371
  LOT #F0371
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F1372
  LOT #F1372
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  OTAKE
 • F1373
  LOT #F1373
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F1374
  LOT #F1374
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F1375
  LOT #F1375
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F1376
  LOT #F1376
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F1377
  LOT #F1377
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • F1378
  LOT #F1378
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • F1379
  LOT #F1379
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • F1380
  LOT #F1380
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F1381
  LOT #F1381
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F1382
  LOT #F1382
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F1383
  LOT #F1383
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F1384
  LOT #F1384
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND