lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0718 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
FUKUMOTO
FB-120B
41018-00555
รถบรรทุกล้อยางแบบนั่งขับ 3ล้อ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 108


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0708
  LOT #0708
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TAKAKITA
 • 0709
  LOT #0709
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0710
  LOT #0710
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0711
  LOT #0711
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0712
  LOT #0712
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0713
  LOT #0713
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0714
  LOT #0714
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0715
  LOT #0715
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0716
  LOT #0716
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0717
  LOT #0717
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0974
  LOT #0974
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0975
  LOT #0975
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0976
  LOT #0976
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0977
  LOT #0977
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KIORITZ
 • 0978
  LOT #0978
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0979
  LOT #0979
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0980
  LOT #0980
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0981
  LOT #0981
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • 0982
  LOT #0982
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  IDE
 • 0983
  LOT #0983
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0984
  LOT #0984
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0985
  LOT #0985
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0986
  LOT #0986
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0987
  LOT #0987
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0988
  LOT #0988
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0989
  LOT #0989
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0990
  LOT #0990
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0991
  LOT #0991
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0992
  LOT #0992
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0993
  LOT #0993
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND