lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0231 ครั้งที่ #F171 วันที่ประมูล 12-15 มิถุนายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์ / รถบรรทุกเอนกประสงค์

ยี่ห้อ : YAMAGUCHI

รุ่น : YXD-2504KN

S/NO : 912781

E/NO :

C/NO :

รถบรรทุกตีนตะขาบ

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 300
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0216
  LOT #F0216
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0224
  LOT #F0224
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0225
  LOT #F0225
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0215
  LOT #F0215
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0220
  LOT #F0220
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0879
  LOT #F0879
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • F0880
  LOT #F0880
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0229
  LOT #F0229
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0226
  LOT #F0226
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0221
  LOT #F0221
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0228
  LOT #F0228
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0886
  LOT #F0886
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • F0219
  LOT #F0219
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0230
  LOT #F0230
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • F0214
  LOT #F0214
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • F0227
  LOT #F0227
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0218
  LOT #F0218
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0217
  LOT #F0217
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KONMA
 • F0222
  LOT #F0222
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • F0223
  LOT #F0223
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANIN
 • F0881
  LOT #F0881
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • F0882
  LOT #F0882
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  HONDA
 • F0883
  LOT #F0883
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0884
  LOT #F0884
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • F0885
  LOT #F0885
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR