#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515455


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0771
  LOT #0771
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0772
  LOT #0772
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0773
  LOT #0773
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0774
  LOT #0774
  เจ็ตสกี
  NO BRAND
 • 0775
  LOT #0775
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0776
  LOT #0776
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0778
  LOT #0778
  เจ็ตสกี
  WET JET
 • 0779
  LOT #0779
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0780
  LOT #0780
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0781
  LOT #0781
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0782
  LOT #0782
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0783
  LOT #0783
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0784
  LOT #0784
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0785
  LOT #0785
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0786
  LOT #0786
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0787
  LOT #0787
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0788
  LOT #0788
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0789
  LOT #0789
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0790
  LOT #0790
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0791
  LOT #0791
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0792
  LOT #0792
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0793
  LOT #0793
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0794
  LOT #0794
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0795
  LOT #0795
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0796
  LOT #0796
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0797
  LOT #0797
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0798
  LOT #0798
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0799
  LOT #0799
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0800
  LOT #0800
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0801
  LOT #0801
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0802
  LOT #0802
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0803
  LOT #0803
  เจ็ตสกี
  YAMAHA