lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F188 วันที่ประมูล 19 พฤศจิกายน 2563 ( กม.35 )

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก
บุ้งกี๋
CATERPILLAR
CAT320
10270
บุ้งกี๋ 45 นิ้ว สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 19


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 234,865
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  DOOSAN
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  VOLVO
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  VOLVO
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  NO BRAND
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  CATERPILLAR
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU
 • LOT #
  บุ้งกี๋
  KOMATSU