#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )



 • YEAR : -
 • 6076796


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0841
  LOT #0841
  เรือ
  AKASHI
 • 0842
  LOT #0842
  เรือ
  CHARGER
 • 0843
  LOT #0843
  เรือ
  FLAIR
 • 0844
  LOT #0844
  เรือ
  NO BAND
 • 0845
  LOT #0845
  เรือ
  YAMAHA
 • 0846
  LOT #0846
  เรือ
  ASASHI
 • 0847
  LOT #0847
  เรือ
  NO BRAND
 • 0848
  LOT #0848
  เรือ
  SKEETER
 • 0849
  LOT #0849
  เรือ
  YAMAHA
 • 0850
  LOT #0850
  เรือ
  YAMAHA
 • 0851
  LOT #0851
  เรือ
  YAMAHA
 • 0852
  LOT #0852
  เรือ
  YAMAHA
 • 0853
  LOT #0853
  เรือ
  YAMAHA
 • 0854
  LOT #0854
  เรือ
  YAMAHA
 • 0855
  LOT #0855
  เรือ
  YAMAHA
 • 0856
  LOT #0856
  เรือ
  YAMAHA
 • 0857
  LOT #0857
  เรือ
  YAMAHA
 • 0858
  LOT #0858
  เรือ
  YAMAHA
 • 0859
  LOT #0859
  เรือ
  YAMAHA
 • 0860
  LOT #0860
  เรือ
  YANMAR
 • 0861
  LOT #0861
  เรือ
  YANMAR
 • 0862
  LOT #0862
  เรือ
  YANMAR
 • 0863
  LOT #0863
  เรือ
  YANMAR
 • 0864
  LOT #0864
  เรือ
  AKIPURA
 • 0865
  LOT #0865
  เรือ
  NISSAN
 • 0866
  LOT #0866
  เรือ
  NISSAN
 • 0867
  LOT #0867
  เรือ
  NISSAN
 • 0868
  LOT #0868
  เรือ
  NISSAN
 • 0869
  LOT #0869
  เรือ
  SUZUKI
 • 0870
  LOT #0870
  เรือ
  WELL CRAFT
 • 0872
  LOT #0872
  เรือ
  YAMAHA
 • 0873
  LOT #0873
  เรือ
  YAMAHA
 • 0874
  LOT #0874
  เรือ
  YAMAHA
 • 0875
  LOT #0875
  เรือ
  YAMAHA
 • 0876
  LOT #0876
  เรือ
  YAMAHA
 • 0877
  LOT #0877
  เรือ
  YAMAHA
 • 0878
  LOT #0878
  เรือ
  YAMAHA
 • 0879
  LOT #0879
  เรือ
  YAMAHA
 • 0880
  LOT #0880
  เรือ
  YAMAHA
 • 0881
  LOT #0881
  เรือ
  YAMAHA
 • 0882
  LOT #0882
  เรือ
  YAMAHA
 • 0883
  LOT #0883
  เรือ
  YAMAHA
 • 0884
  LOT #0884
  เรือ
  YANMAR
 • 0885
  LOT #0885
  เรือ
  YANMAR
 • 0886
  LOT #0886
  เรือ
  MITSUBISHI