#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077343


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2.30m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6.50m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 1.20m
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือ อื่นๆระบุขนาด
   สถานะเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน
   ระบบระบายความร้อน ดึงน้ำเข้าระบาย
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0841
  LOT #0841
  เรือ
  AKASHI
 • 0842
  LOT #0842
  เรือ
  CHARGER
 • 0843
  LOT #0843
  เรือ
  FLAIR
 • 0844
  LOT #0844
  เรือ
  NO BAND
 • 0845
  LOT #0845
  เรือ
  YAMAHA
 • 0846
  LOT #0846
  เรือ
  ASASHI
 • 0847
  LOT #0847
  เรือ
  NO BRAND
 • 0848
  LOT #0848
  เรือ
  SKEETER
 • 0849
  LOT #0849
  เรือ
  YAMAHA
 • 0850
  LOT #0850
  เรือ
  YAMAHA
 • 0851
  LOT #0851
  เรือ
  YAMAHA
 • 0852
  LOT #0852
  เรือ
  YAMAHA
 • 0853
  LOT #0853
  เรือ
  YAMAHA
 • 0854
  LOT #0854
  เรือ
  YAMAHA
 • 0855
  LOT #0855
  เรือ
  YAMAHA
 • 0856
  LOT #0856
  เรือ
  YAMAHA
 • 0857
  LOT #0857
  เรือ
  YAMAHA
 • 0858
  LOT #0858
  เรือ
  YAMAHA
 • 0859
  LOT #0859
  เรือ
  YAMAHA
 • 0860
  LOT #0860
  เรือ
  YANMAR
 • 0861
  LOT #0861
  เรือ
  YANMAR
 • 0862
  LOT #0862
  เรือ
  YANMAR
 • 0863
  LOT #0863
  เรือ
  YANMAR
 • 0864
  LOT #0864
  เรือ
  AKIPURA
 • 0865
  LOT #0865
  เรือ
  NISSAN
 • 0866
  LOT #0866
  เรือ
  NISSAN
 • 0867
  LOT #0867
  เรือ
  NISSAN
 • 0868
  LOT #0868
  เรือ
  NISSAN
 • 0869
  LOT #0869
  เรือ
  SUZUKI
 • 0870
  LOT #0870
  เรือ
  WELL CRAFT
 • 0871
  LOT #0871
  เรือ
  YAMAHA
 • 0872
  LOT #0872
  เรือ
  YAMAHA
 • 0873
  LOT #0873
  เรือ
  YAMAHA
 • 0874
  LOT #0874
  เรือ
  YAMAHA
 • 0875
  LOT #0875
  เรือ
  YAMAHA
 • 0876
  LOT #0876
  เรือ
  YAMAHA
 • 0877
  LOT #0877
  เรือ
  YAMAHA
 • 0878
  LOT #0878
  เรือ
  YAMAHA
 • 0879
  LOT #0879
  เรือ
  YAMAHA
 • 0880
  LOT #0880
  เรือ
  YAMAHA
 • 0882
  LOT #0882
  เรือ
  YAMAHA
 • 0883
  LOT #0883
  เรือ
  YAMAHA
 • 0884
  LOT #0884
  เรือ
  YANMAR
 • 0885
  LOT #0885
  เรือ
  YANMAR
 • 0886
  LOT #0886
  เรือ
  MITSUBISHI