#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545535


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 90cm
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 2.40m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน
   ระบบระบายความร้อน ดึงน้ำเข้าระบาย
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0771
  LOT #0771
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0772
  LOT #0772
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0773
  LOT #0773
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0774
  LOT #0774
  เจ็ตสกี
  NO BRAND
 • 0775
  LOT #0775
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0776
  LOT #0776
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0777
  LOT #0777
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0778
  LOT #0778
  เจ็ตสกี
  WET JET
 • 0779
  LOT #0779
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0780
  LOT #0780
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0781
  LOT #0781
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0782
  LOT #0782
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0783
  LOT #0783
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0784
  LOT #0784
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0785
  LOT #0785
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0786
  LOT #0786
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0787
  LOT #0787
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0788
  LOT #0788
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0789
  LOT #0789
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0790
  LOT #0790
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 0791
  LOT #0791
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0792
  LOT #0792
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0793
  LOT #0793
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0794
  LOT #0794
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0795
  LOT #0795
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 0797
  LOT #0797
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0798
  LOT #0798
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0799
  LOT #0799
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0800
  LOT #0800
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0801
  LOT #0801
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0802
  LOT #0802
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 0803
  LOT #0803
  เจ็ตสกี
  YAMAHA