#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5545965


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0804
  LOT #0804
  เรือ
  NO BRAND
 • 0805
  LOT #0805
  เรือ
  NO BRAND
 • 0806
  LOT #0806
  เรือ
  NO BRAND
 • 0807
  LOT #0807
  เรือ
  NO BRAND
 • 0808
  LOT #0808
  เรือ
  NO BRAND
 • 0809
  LOT #0809
  เรือ
  NO BRAND
 • 0810
  LOT #0810
  เรือ
  NO BRAND
 • 0811
  LOT #0811
  เรือ
  NO BRAND
 • 0812
  LOT #0812
  เรือ
  NO BRAND
 • 0813
  LOT #0813
  เรือ
  NO BRAND
 • 0814
  LOT #0814
  เรือ
  NO BRAND
 • 0815
  LOT #0815
  เรือ
  NO BRAND
 • 0816
  LOT #0816
  เรือ
  NO BRAND
 • 0817
  LOT #0817
  เรือ
  NO BRAND
 • 0818
  LOT #0818
  เรือ
  NO BRAND
 • 0819
  LOT #0819
  เรือ
  NO BRAND
 • 0820
  LOT #0820
  เรือ
  NO BRAND
 • 0821
  LOT #0821
  เรือ
  NO BRAND
 • 0822
  LOT #0822
  เรือ
  QUINTREX
 • 0823
  LOT #0823
  เรือ
  ALLY CRAFT
 • 0824
  LOT #0824
  เรือ
  JIBAZOUSEN
 • 0825
  LOT #0825
  เรือ
  RYOBI
 • 0826
  LOT #0826
  เรือ
  OMC
 • 0827
  LOT #0827
  เรือ
  YAMAHA
 • 0828
  LOT #0828
  เรือ
  YAMAHA
 • 0829
  LOT #0829
  เรือ
  BRAVECOX
 • 0830
  LOT #0830
  เรือ
  CHARGER
 • 0831
  LOT #0831
  เรือ
  NO BRAND
 • 0832
  LOT #0832
  เรือ
  NO BRAND
 • 0833
  LOT #0833
  เรือ
  NO BRAND
 • 0834
  LOT #0834
  เรือ
  NO BRAND
 • 0835
  LOT #0835
  เรือ
  YAMAHA
 • 0836
  LOT #0836
  เรือ
  YAMAHA
 • 0837
  LOT #0837
  เรือ
  YAMAHA
 • 0838
  LOT #0838
  เรือ
  MARINE SIX
 • 0839
  LOT #0839
  เรือ
  NO BRAND
 • 0841
  LOT #0841
  เรือ
  YAMAHA
 • 0842
  LOT #0842
  เรือ
  YAMAHA
 • 0843
  LOT #0843
  เรือ
  YAMAHA
 • 0844
  LOT #0844
  เรือ
  YANMAR
 • 0845
  LOT #0845
  เรือ
  YANMAR
 • 0846
  LOT #0846
  เรือ
  YANMAR
 • 0847
  LOT #0847
  เรือ
  YAMAHA
 • 0848
  LOT #0848
  เรือ
  YAMAHA
 • 0849
  LOT #0849
  เรือ
  ALEX
 • 0850
  LOT #0850
  เรือ
  BAYLINER
 • 0851
  LOT #0851
  เรือ
  BOMBARDIER
 • 0852
  LOT #0852
  เรือ
  NISSAN
 • 0853
  LOT #0853
  เรือ
  NISSAN
 • 0854
  LOT #0854
  เรือ
  NISSAN
 • 0855
  LOT #0855
  เรือ
  SUZUKI
 • 0856
  LOT #0856
  เรือ
  YAMAHA
 • 0857
  LOT #0857
  เรือ
  YAMAHA
 • 0858
  LOT #0858
  เรือ
  YAMAHA
 • 0859
  LOT #0859
  เรือ
  YAMAHA
 • 0860
  LOT #0860
  เรือ
  YAMAHA
 • 0861
  LOT #0861
  เรือ
  YAMAHA
 • 0862
  LOT #0862
  เรือ
  YAMAHA
 • 0863
  LOT #0863
  เรือ
  YAMAHA
 • 0864
  LOT #0864
  เรือ
  YAMAHA
 • 0865
  LOT #0865
  เรือ
  YAMAHA
 • 0866
  LOT #0866
  เรือ
  YAMAHA
 • 0867
  LOT #0867
  เรือ
  YAMAHA
 • 0868
  LOT #0868
  เรือ
  YAMAHA
 • 0869
  LOT #0869
  เรือ
  YAMAHA
 • 0870
  LOT #0870
  เรือ
  YAMAHA
 • 0871
  LOT #0871
  เรือ
  YANMAR