#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3811975


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1318A
  LOT #1318A
  เรือ
  YANMAR
 • 1320
  LOT #1320
  เรือ
  BANDIT
 • 1321
  LOT #1321
  เรือ
  CROSSFIRE
 • 1322
  LOT #1322
  เรือ
  CROSSFIRE
 • 1323
  LOT #1323
  เรือ
  NEW WAVE
 • 1324
  LOT #1324
  เรือ
  NO BRAND
 • 1325
  LOT #1325
  เรือ
  NO BRAND
 • 1326
  LOT #1326
  เรือ
  NO BRAND
 • 1327
  LOT #1327
  เรือ
  YAMAHA
 • 1328
  LOT #1328
  เรือ
  NO BRAND
 • 1345A
  LOT #1345A
  เรือ
  YAMAHA
 • 1346
  LOT #1346
  เรือ
  QUINTREX
 • 1347
  LOT #1347
  เรือ
  STACER
 • 1348
  LOT #1348
  เรือ
  STACER
 • 1349
  LOT #1349
  เรือ
  LASER
 • 1351
  LOT #1351
  เรือ
  RANGER
 • 1352
  LOT #1352
  เรือ
  AKASHI
 • 1353
  LOT #1353
  เรือ
  AKASHI
 • 1354
  LOT #1354
  เรือ
  BAYLINER
 • 1355
  LOT #1355
  เรือ
  MALIBU
 • 1356
  LOT #1356
  เรือ
  YAMAHA
 • 1357
  LOT #1357
  เรือ
  OOMISHIMA ZOSEN
 • 1358
  LOT #1358
  เรือ
  YAMAHA
 • 1359
  LOT #1359
  เรือ
  YAMAHA
 • 1359A
  LOT #1359A
  เรือ
  YAMAHA
 • 1360
  LOT #1360
  เรือ
  YANMAR
 • 1361
  LOT #1361
  เรือ
  YANMAR
 • 1362
  LOT #1362
  เรือ
  YAMAHA
 • 1362A
  LOT #1362A
  เรือ
  NISSAN
 • 1362B
  LOT #1362B
  เรือ
  YAMAHA
 • 1362C
  LOT #1362C
  เรือ
  YAMAHA
 • 1363
  LOT #1363
  เรือ
  YAMAHA
 • 1363A
  LOT #1363A
  เรือ
  YAMAHA
 • 1364
  LOT #1364
  เรือ
  YAMAHA