#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152260


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือตกปลา (เรือแบส)
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2.40m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6.50m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 1.20
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0644
  LOT #0644
  เรือ
  LANDAU
 • 0645
  LOT #0645
  เรือ
  NO BRAND
 • 0646
  LOT #0646
  เรือ
  NO BRAND
 • 0647
  LOT #0647
  เรือ
  MERCURY
 • 0648
  LOT #0648
  เรือ
  NISPAC
 • 0649
  LOT #0649
  เรือ
  YAMAHA
 • 0650
  LOT #0650
  เรือ
  YAMAHA
 • 0651
  LOT #0651
  เรือ
  YAMAHA
 • 0652
  LOT #0652
  เรือ
  YAMAHA
 • 0653
  LOT #0653
  เรือ
  YAMAHA
 • 0654
  LOT #0654
  เรือ
  SACHIMARU
 • 0655
  LOT #0655
  เรือ
  DAIKI
 • 0656
  LOT #0656
  เรือ
  NO BRAND
 • 0657
  LOT #0657
  เรือ
  YAMAHA
 • 0658
  LOT #0658
  เรือ
  YAMAHA
 • 0659
  LOT #0659
  เรือ
  YAMAHA
 • 0660
  LOT #0660
  เรือ
  YAMAHA
 • 0661
  LOT #0661
  เรือ
  YAMAHA
 • 0662
  LOT #0662
  เรือ
  YAMAHA
 • 0663
  LOT #0663
  เรือ
  YAMAHA
 • 0664
  LOT #0664
  เรือ
  YAMAHA
 • 0665
  LOT #0665
  เรือ
  YAMAHA
 • 0666
  LOT #0666
  เรือ
  YAMAHA
 • 0667
  LOT #0667
  เรือ
  YAMAHA
 • 0668
  LOT #0668
  เรือ
  YAMAHA
 • 0669
  LOT #0669
  เรือ
  YAMAHA
 • 0670
  LOT #0670
  เรือ
  YAMAHA
 • 0671
  LOT #0671
  เรือ
  YAMAHA
 • 0672
  LOT #0672
  เรือ
  YANMAR
 • 0673
  LOT #0673
  เรือ
  YANMAR
 • 0674
  LOT #0674
  เรือ
  YANMAR
 • 0675
  LOT #0675
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0676
  LOT #0676
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0677
  LOT #0677
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0678
  LOT #0678
  เรือ
  HYDRA SPORTS
 • 0679
  LOT #0679
  เรือ
  NO BRAND
 • 0680
  LOT #0680
  เรือ
  NO BRAND
 • 0681
  LOT #0681
  เรือ
  SALAMANDER
 • 0682
  LOT #0682
  เรือ
  YAMAHA
 • 0683
  LOT #0683
  เรือ
  YAMAHA
 • 0684
  LOT #0684
  เรือ
  YAMAHA
 • 0685
  LOT #0685
  เรือ
  YAMAHA
 • 0686
  LOT #0686
  เรือ
  YANMAR
 • 0687
  LOT #0687
  เรือ
  YANMAR
 • 0689
  LOT #0689
  เรือ
  MAXUM
 • 0690
  LOT #0690
  เรือ
  NISSAN
 • 0691
  LOT #0691
  เรือ
  NISSAN
 • 0692
  LOT #0692
  เรือ
  NISSAN
 • 0693
  LOT #0693
  เรือ
  SUZUKI
 • 0694
  LOT #0694
  เรือ
  YAMAHA
 • 0694A
  LOT #0694A
  เรือ
  YAMAHA
 • 0695
  LOT #0695
  เรือ
  YAMAHA
 • 0696
  LOT #0696
  เรือ
  YAMAHA
 • 0697
  LOT #0697
  เรือ
  YAMAHA