lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1231 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 17 มกราคม 2563 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เรือ
YAMAHA
F20
291-21006
เรือ มีรอยแตกข้างเรือ 1 จุด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 326
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 90cm
   เครื่องยนต์เรือ ไม่มีเครื่องยนต์
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1198
  LOT #1198
  เรือ
  LADAU
 • 1199
  LOT #1199
  เรือ
  MERCURY
 • 1200
  LOT #1200
  เรือ
  NO BRAND
 • 1201
  LOT #1201
  เรือ
  NO BRAND
 • 1202
  LOT #1202
  เรือ
  NO BRAND
 • 1203
  LOT #1203
  เรือ
  NOVURANIA
 • 1204
  LOT #1204
  เรือ
  SAVAGE
 • 1205
  LOT #1205
  เรือ
  TOHATSU
 • 1206
  LOT #1206
  เรือ
  YAMAHA
 • 1207
  LOT #1207
  เรือ
  YAMAHA
 • 1208
  LOT #1208
  เรือ
  YAMAHA
 • 1209
  LOT #1209
  เรือ
  YAMAHA
 • 1210
  LOT #1210
  เรือ
  YAMAHA
 • 1211
  LOT #1211
  เรือ
  YAMAHA
 • 1212
  LOT #1212
  เรือ
  YAMAHA
 • 1213
  LOT #1213
  เรือ
  YAMAHA
 • 1214
  LOT #1214
  เรือ
  YAMAHA
 • 1215
  LOT #1215
  เรือ
  YAMAHA
 • 1216
  LOT #1216
  เรือ
  YAMAHA
 • 1217
  LOT #1217
  เรือ
  YAMAHA
 • 1218
  LOT #1218
  เรือ
  YAMAHA
 • 1219
  LOT #1219
  เรือ
  YAMAHA
 • 1220
  LOT #1220
  เรือ
  YANMAR
 • 1221
  LOT #1221
  เรือ
  YANMAR
 • 1222
  LOT #1222
  เรือ
  YANMAR
 • 1223
  LOT #1223
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 1224
  LOT #1224
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 1225
  LOT #1225
  เรือ
  YANMAR
 • 1226
  LOT #1226
  เรือ
  YANMAR
 • 1227
  LOT #1227
  เรือ
  YAMAHA
 • 1228
  LOT #1228
  เรือ
  BAYLINER
 • 1229
  LOT #1229
  เรือ
  NISSAN
 • 1230
  LOT #1230
  เรือ
  YAMAHA
 • 1232
  LOT #1232
  เรือ
  YAMAHA
 • 1233
  LOT #1233
  เรือ
  YAMAHA
 • 1234
  LOT #1234
  เรือ
  YAMAHA
 • 1235
  LOT #1235
  เรือ
  YAMAHA
 • 1236
  LOT #1236
  เรือ
  YAMAHA
 • 1237
  LOT #1237
  เรือ
  YAMAHA
 • 1238
  LOT #1238
  เรือ
  YAMAHA
 • 1239
  LOT #1239
  เรือ
  NISSAN
 • 1240
  LOT #1240
  เรือ
  YANMAR
 • 1241
  LOT #1241
  เรือ
  YANMAR
 • 1242
  LOT #1242
  เรือ
  YANMAR