lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1349 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 15 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เรือ
YAMAHA
F22
JP-MLIT0165803B
เรือพร้อมเครื่องยนต์SUZUKI 85 แรงม้า

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 213
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.90m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6.50m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 90cm
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1325
  LOT #1325
  เรือ
  LOWE
 • 1326
  LOT #1326
  เรือ
  STACER
 • 1327
  LOT #1327
  เรือ
  STESSL
 • 1328
  LOT #1328
  เรือ
  ISUZU
 • 1329
  LOT #1329
  เรือ
  MIYAMA
 • 1330
  LOT #1330
  เรือ
  NO BRAND
 • 1331
  LOT #1331
  เรือ
  NO BRAND
 • 1332
  LOT #1332
  เรือ
  NO BRAND
 • 1333
  LOT #1333
  เรือ
  NO BRAND
 • 1334
  LOT #1334
  เรือ
  NO BRAND
 • 1335
  LOT #1335
  เรือ
  NO BRAND
 • 1336
  LOT #1336
  เรือ
  OHTANI
 • 1337
  LOT #1337
  เรือ
  SOUTHERN
 • 1338
  LOT #1338
  เรือ
  YAMAHA
 • 1339
  LOT #1339
  เรือ
  YAMAHA
 • 1340
  LOT #1340
  เรือ
  MIYAMA
 • 1341
  LOT #1341
  เรือ
  NISSAN
 • 1342
  LOT #1342
  เรือ
  NO BRAND
 • 1343
  LOT #1343
  เรือ
  SUZUKI
 • 1344
  LOT #1344
  เรือ
  SUZUKI
 • 1345
  LOT #1345
  เรือ
  TOHATSU
 • 1346
  LOT #1346
  เรือ
  YAMAHA
 • 1347
  LOT #1347
  เรือ
  YAMAHA
 • 1348
  LOT #1348
  เรือ
  YAMAHA
 • 1350
  LOT #1350
  เรือ
  YAMAHA
 • 1351
  LOT #1351
  เรือ
  YAMAHA
 • 1352
  LOT #1352
  เรือ
  YAMAHA
 • 1353
  LOT #1353
  เรือ
  MIYAMA
 • 1354
  LOT #1354
  เรือ
  YAMAHA
 • 1355
  LOT #1355
  เรือ
  YAMAHA
 • 1356
  LOT #1356
  เรือ
  YAMAHA
 • 1357
  LOT #1357
  เรือ
  YAMAHA
 • 1358
  LOT #1358
  เรือ
  YAMAHA
 • 1359
  LOT #1359
  เรือ
  YAMAHA
 • 1360
  LOT #1360
  เรือ
  YAMAHA
 • 1361
  LOT #1361
  เรือ
  YAMAHA
 • 1362
  LOT #1362
  เรือ
  YAMAHA
 • 1363
  LOT #1363
  เรือ
  YAMAHA
 • 1364
  LOT #1364
  เรือ
  YAMAHA
 • 1365
  LOT #1365
  เรือ
  YAMAHA
 • 1366
  LOT #1366
  เรือ
  YAMAHA
 • 1367
  LOT #1367
  เรือ
  YAMAHA
 • 1368
  LOT #1368
  เรือ
  YAMAHA
 • 1369
  LOT #1369
  เรือ
  YAMAHA
 • 1370
  LOT #1370
  เรือ
  YAMAHA
 • 1371
  LOT #1371
  เรือ
  YANMAR
 • 1372
  LOT #1372
  เรือ
  YANMAR
 • 1373
  LOT #1373
  เรือ
  YANMAR
 • 1374
  LOT #1374
  เรือ
  YANMAR
 • 1375
  LOT #1375
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 1376
  LOT #1376
  เรือ
  YOSHIZAWA