#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3163605


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0644
  LOT #0644
  เรือ
  LANDAU
 • 0645
  LOT #0645
  เรือ
  NO BRAND
 • 0646
  LOT #0646
  เรือ
  NO BRAND
 • 0647
  LOT #0647
  เรือ
  MERCURY
 • 0648
  LOT #0648
  เรือ
  NISPAC
 • 0649
  LOT #0649
  เรือ
  YAMAHA
 • 0650
  LOT #0650
  เรือ
  YAMAHA
 • 0651
  LOT #0651
  เรือ
  YAMAHA
 • 0652
  LOT #0652
  เรือ
  YAMAHA
 • 0653
  LOT #0653
  เรือ
  YAMAHA
 • 0654
  LOT #0654
  เรือ
  SACHIMARU
 • 0655
  LOT #0655
  เรือ
  DAIKI
 • 0656
  LOT #0656
  เรือ
  NO BRAND
 • 0657
  LOT #0657
  เรือ
  YAMAHA
 • 0658
  LOT #0658
  เรือ
  YAMAHA
 • 0659
  LOT #0659
  เรือ
  YAMAHA
 • 0660
  LOT #0660
  เรือ
  YAMAHA
 • 0661
  LOT #0661
  เรือ
  YAMAHA
 • 0662
  LOT #0662
  เรือ
  YAMAHA
 • 0663
  LOT #0663
  เรือ
  YAMAHA
 • 0664
  LOT #0664
  เรือ
  YAMAHA
 • 0665
  LOT #0665
  เรือ
  YAMAHA
 • 0666
  LOT #0666
  เรือ
  YAMAHA
 • 0667
  LOT #0667
  เรือ
  YAMAHA
 • 0668
  LOT #0668
  เรือ
  YAMAHA
 • 0669
  LOT #0669
  เรือ
  YAMAHA
 • 0670
  LOT #0670
  เรือ
  YAMAHA
 • 0671
  LOT #0671
  เรือ
  YAMAHA
 • 0672
  LOT #0672
  เรือ
  YANMAR
 • 0673
  LOT #0673
  เรือ
  YANMAR
 • 0674
  LOT #0674
  เรือ
  YANMAR
 • 0675
  LOT #0675
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0676
  LOT #0676
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0677
  LOT #0677
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0678
  LOT #0678
  เรือ
  HYDRA SPORTS
 • 0679
  LOT #0679
  เรือ
  NO BRAND
 • 0680
  LOT #0680
  เรือ
  NO BRAND
 • 0681
  LOT #0681
  เรือ
  SALAMANDER
 • 0682
  LOT #0682
  เรือ
  YAMAHA
 • 0683
  LOT #0683
  เรือ
  YAMAHA
 • 0684
  LOT #0684
  เรือ
  YAMAHA
 • 0685
  LOT #0685
  เรือ
  YAMAHA
 • 0686
  LOT #0686
  เรือ
  YANMAR
 • 0687
  LOT #0687
  เรือ
  YANMAR
 • 0688
  LOT #0688
  เรือ
  BAYLINER
 • 0689
  LOT #0689
  เรือ
  MAXUM
 • 0690
  LOT #0690
  เรือ
  NISSAN
 • 0691
  LOT #0691
  เรือ
  NISSAN
 • 0692
  LOT #0692
  เรือ
  NISSAN
 • 0693
  LOT #0693
  เรือ
  SUZUKI
 • 0694
  LOT #0694
  เรือ
  YAMAHA
 • 0694A
  LOT #0694A
  เรือ
  YAMAHA
 • 0695
  LOT #0695
  เรือ
  YAMAHA
 • 0696
  LOT #0696
  เรือ
  YAMAHA