lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0737 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถตัดหญ้า
KIORITZ
RM80JD
BZ99C 00168
รถตัดหญ้า

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 186
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ไม่มีปั้มน้ำ
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0730
  LOT #0730
  รถตัดหญ้า
  BARONESS
 • 0731
  LOT #0731
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0735
  LOT #0735
  รถตัดหญ้า
  JACOBSEN
 • 0736
  LOT #0736
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 0738
  LOT #0738
  รถตัดหญ้า
  MAMETORA
 • 0739
  LOT #0739
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0740
  LOT #0740
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0741
  LOT #0741
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0742
  LOT #0742
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0743
  LOT #0743
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0744
  LOT #0744
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 0745
  LOT #0745
  รถตัดหญ้า
  SATO