lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1130 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เจ็ตสกี
YAMAHA
1100RA
YAMA5120J596
เจ็ทสกี แบบนั่งขับ ,1100ซีซี ,100แรงม้า ,ปี1996

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 164
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 80cm
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 2.10 m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือเจ็ทสกี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1128
  LOT #1128
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1129
  LOT #1129
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1131
  LOT #1131
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1132
  LOT #1132
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1133
  LOT #1133
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1134
  LOT #1134
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1135
  LOT #1135
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1136
  LOT #1136
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1137
  LOT #1137
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1138
  LOT #1138
  เจ็ตสกี
  YAMAHA