lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1322 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 15 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เจ็ตสกี
YAMAHA
FX CRUISER
US-YAMA1058A606
เจ็ทสกีYAMAHA 1000ซีซี 100แรงม้า ปี2006

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 498
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบสปอร์ต (ผสมระหว่างเรือยืนและเรือนั่ง)
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.10m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 3.30m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือเจ็ทสกี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1305
  LOT #1305
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1306
  LOT #1306
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1307
  LOT #1307
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1308
  LOT #1308
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1309
  LOT #1309
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1310
  LOT #1310
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1311
  LOT #1311
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1312
  LOT #1312
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1313
  LOT #1313
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1314
  LOT #1314
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1315
  LOT #1315
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1316
  LOT #1316
  เจ็ตสกี
  SEADOO
 • 1317
  LOT #1317
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1318
  LOT #1318
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1319
  LOT #1319
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1320
  LOT #1320
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1321
  LOT #1321
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1323
  LOT #1323
  เจ็ตสกี
  YAMAHA