#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421458
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบนั่ง
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 2.80m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 40cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือเจ็ทสกี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1233
  LOT #1233
  เจ็ตสกี
  NO BRAND
 • 1234
  LOT #1234
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1235
  LOT #1235
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1236
  LOT #1236
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1237
  LOT #1237
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1238
  LOT #1238
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1239
  LOT #1239
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1240
  LOT #1240
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1241
  LOT #1241
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1243
  LOT #1243
  เจ็ตสกี
  YAMAHA