#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3164068


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0747
  LOT #0747
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0752
  LOT #0752
  รถตัดหญ้า
  MAMETORA
 • 0759
  LOT #0759
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0762
  LOT #0762
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0756
  LOT #0756
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0757
  LOT #0757
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0748
  LOT #0748
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 0750
  LOT #0750
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 0751
  LOT #0751
  รถตัดหญ้า
  KIORITZ
 • 0753
  LOT #0753
  รถตัดหญ้า
  MAMETORA
 • 0754
  LOT #0754
  รถตัดหญ้า
  MARUYAMA
 • 0755
  LOT #0755
  รถตัดหญ้า
  MARUYAMA
 • 0758
  LOT #0758
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0760
  LOT #0760
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0761
  LOT #0761
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0763
  LOT #0763
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0764
  LOT #0764
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 0765
  LOT #0765
  รถตัดหญ้า
  OREC